Pom-Pom Keyholder

R 38.10

SKU: KH-7700

6 ( dia )

polyester, zinc alloy & iron